Over ons

Beleggingsbeleid

Ons pensioenfonds is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het strategisch beleggingsbeleid SPT is verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van het strategisch beleggingsbeleid en het beheersen van daarmee gepaard gaande risico’s. Hoe het fonds belegt, staat in de Investment Policy Statement.. Daarnaast is het fonds verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s die daarmee gepaard gaan. Door middel van het Investment Policy Statement geeft ons fonds openheid van zaken, zodat u weet hoe uw pensioen wordt belegd.

Missie

De missie van SPT is om uitzicht te bieden op 1,15% verhoging van de pensioenen en pensioenaanspraken per jaar op lange termijn.

Beleggingsdoelen

  • Op korte termijn zekerheid bieden over de uitkering van de nominale pensioenen.
  • Op lange termijn de pensioenen verhogen met 1,15% per jaar.

Beleggingsovertuigingen

De beleggingsovertuigingen van het fonds zijn als volgt:

  • Beleggen in vastrentende waarden zoals obligaties is noodzakelijk (om op de lange termijn te kunnen voldoen aan de verplichtingen) en beleggen in aandelen loont. 
  • Spreiden is een belangrijke manier om risico’s te verkleinen.
  • Een kleine hoeveelheid renterisico kan voor (een deel voor) inflatiecompensatie zorgen.
  • Indexbeleggen reduceert kosten en risico’s.
  • Maatschappelijk verantwoord beleggen is van belang en hoeft niet ten koste te gaan van het rendement.

Waarin belegt SPT?

SPT belegt als volgt:

  • 65% van het vermogen wordt belegd in staatsobligaties, swaps en geldmarktfondsen met een rating van AA- of hoger.
  • De overige 35% wordt belegd in aandelen (20%) en bedrijfsobligaties (15%).

Risicotolerantie

SPT is een gesloten pensioenfonds. Dit betekent dat er geen premies worden ingelegd. Ook worden er geen nieuwe deelnemers toegelaten. Het aantal deelnemers zal de komende jaren dalen en de pensioenuitkeringen zullen stijgen. De beleggingshorizon wordt dus steeds korter. Dat betekent dat de tijd om te herstellen van beleggingstegenvallers steeds korter wordt. Hieruit concludeert het fonds dat de risicotolerantie laag is en dat de nadruk ligt op het zeker stellen van het toegezegde pensioen en in mindere mate op toeslagverlening.

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendement met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. Hieronder vindt u de rendementen van de afgelopen jaren:

Jaar

Rendement

2020

8,3%

2019

13,2%

2018

-0,4%

2017

2,0%

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Uitsluitingenbeleid

Als vertrekpunt voor het uitsluitingenbeleid heeft SPT gekozen voor de tien principes van de United Nations Global Compact. In aanvulling op de tien principes van de United Nations Global Compact heeft SPT als principe geformuleerd niet te willen beleggen in controversiële wapens en de tabaksindustrie.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

In veelgestelde vragen en antwoorden op deze website leggen we uit hoe SPT invulling geeft aan duurzaam beleggen. We actualiseren deze vragen periodiek aan de hand van vragen die leven onder deelnemers. De algemene uitgangspunten ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB), kunt u vinden in de Investment Policy Statement van het fonds.