De toekomst van ons fonds en van uw pensioen

Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) is sinds 1997 een gesloten pensioenfonds. Dit betekent dat er geen nieuwe deelnemers meer toetreden en dat het einde van SPT dichterbij komt. Daarnaast is in 2023 de Wet toekomst pensioenen ingegaan, die pensioenfondsen vraagt om voor 1 januari 2025 aan te geven of het fonds wel of niet gaat 'invaren'. Het komende jaar staat SPT daarom voor belangrijke keuzes, want naast invaren zijn er ook andere mogelijkheden; zoals aansluiten bij een verzekeraar of een ander pensioenfonds.

SPT neemt u graag mee in het traject rondom deze keuzes. op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de toekomst van SPT.

Tijdlijn

In de tijdlijn hieronder krijgt u een goed beeld van het proces de komende periode.

Informatiebijeenkomsten en webinar januari 2024

In januari 2024 werden in Zwolle, Utrecht en Eindhoven informatiebijeenkomsten voor de deelnemers georganiseerd. Dit traject werd afgesloten met een webinar voor degenen die niet in de gelegenheid waren de bijeenkomsten op locatie te bezoeken.
In de bijeenkomsten en het webinar werd aangegeven waarom SPT momenteel de toekomstscenario’s voor SPT onderzoekt. Daarnaast werden de eerste uitkomsten van dat onderzoek en de mogelijkheden die daaruit voortkomen gepresenteerd en werden de deelnemers gevraagd naar hun wensen over hun individuele pensioen.

Kijk de webinars terug

Schriftelijke uitvraag in februari 2024

In februari volgt een schriftelijke uitvraag (online) onder alle deelnemers van SPT met het doel een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de visie en de wensen van de betrokkenen op de toekomst van het fonds en hun pensioen. De uitkomsten van de schriftelijke uitvraag, gecombineerd met de informatie die is verkregen tijdens de bijeenkomsten/webinar van januari, worden gepresenteerd in een volgend webinar in april. 

Er was tijdens alle bijeenkomsten ook gelegenheid om vragen te stellen en daar is uitvoerig gebruik van gemaakt. Daarom hebben we een set veelgestelde vragen op de website geplaatst