Over ons

Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit..

Overzicht dekkingsgraad

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld.

De dekkingsgraad is een momentopname. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het vermogen dat SPT bezit en het vermogen dat SPT nodig heeft om de pensioenen uit te keren. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het fonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Schommelingen

De dekkingsgraad staat niet vast. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en obligaties. Ook de waarde van de pensioenverplichtingen stijgt of daalt met de ontwikkeling van de rente.

Vereist eigen vermogen

Ons fonds is verplicht om maandelijks de beleidsdekkingsgraad te melden aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

DNB kijkt of een pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet DNB onder meer aan de hand van het vereist eigen vermogenOmvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds minimaal moet beschikken om op lange termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.. Voor SPT is dat 108,3%. Het minimaal vereist eigen vermogen van SPT is 104,0%. Komt de dekkingsgraad onder dat percentage, dan is er sprake van een dekkingstekortAls het pensioenfonds niet genoeg geld heeft om op lange termijn aan alle verplichtingen te voldoen.