Onze organisatie

Controle

Verschillende partijen controleren het bestuur van SPT:

1. Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingenDe totale waarde van alle uit te keren pensioenen, nu en in de (verre) toekomst.. Deze actuaris bekijkt of het fonds voldoende geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen.
De certificerend actuaris is de heer R. Schilder van actuarieel adviesbureau Willis Towers Watson. Dit bureau is tevens de vervuller van de actuariële sleutelfunctie.

2. Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af.
De accountant van SPT is KPMG.

3. Compliance officer

De compliance officer controleert of het bestuur en de andere organen de gedragscode naleven. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de andere belangen van iemand.
De compliance officer is TriVu.