Onze organisatie

Controle

1. Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingenDe totale waarde van alle uit te keren pensioenen, nu en in de (verre) toekomst.. Deze actuaris bekijkt of het fonds voldoende geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen.
De certificerend actuaris is een medewerker van actuarieel adviesbureau Willis Towers Watson. De heer Schilder van dit adviesbureau vervult de actuariële sleutelfunctie.

2. Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af.
De accountant van SPT is een medewerker van Ernst & Young Accountants.

3. Compliance officer

De compliance officer controleert of het bestuur de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de privébelangen van iemand.
De compliance officer is een medewerker van Compliance & Advisory B.V.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

SPT_Bestuur.jpg