Onze organisatie

Advies

Het bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

Het Verantwoordingsorgaan mag een oordeel geven over het handelen van het bestuur. Het Verantwoordingsorgaan kijkt daarvoor naar het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst.

Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Het bestuur geeft in het jaarverslag ook een reactie op het oordeel van het Verantwoordingsorgaan. U vindt de jaarverslagen op de documentenpagina van deze website.

Samenstelling

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers van het fonds. De deelnemers benoemen en ontslaan deze vertegenwoordigers in de algemene vergadering van deelnemers.

Op dit moment bestaat het Verantwoordingsorgaan uit de volgende leden:

Naam

Functie

Benoemingsdatum

J.P.M. Verhoeven  voorzitter Verantwoordingsorgaan 2019
W. van Beers lid Verantwoordingsorgaan 2021
M. van de Lagemaat lid Verantwoordingsorgaan 2021

Van links naar rechts: W. van Beers, M. van de Lagemaat en J.P.M. Verhoeven.

2. Risicobeheer- & Uitbestedingscommissie

Het bestuur heeft een risicobeheer- en uitbestedingscommissie ingesteld. Deze commissie controleert de uitvoering van werkzaamheden die zijn uitbesteed aan externe partijen en monitort de niet-financiële risico's.

Samenstelling

De risicobeheer- en uitbestedingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Naam

Functie
C. Mulder-Volkers voorzitter risicobeheer- en uitbestedingscommissie
F.J.C. Covers lid risicobeheer- en uitbestedingscommissie


3. Beleggingscommissie  

De beleggingscommissie adviseert over het vermogensbeheer van SPT. Daarnaast houdt de commissie toezicht op de inrichting van de beleggingsportefeuille en monitort de commissie de financiële risico's.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Naam

Functie

F.J.C. Covers voorzitter beleggingscommissie
M. Snijder lid beleggingscommissie 

De commissie wordt bijgestaan door het hoofd vermogensbeheer en waar nodig door een actuarieel adviseur.

4. Communicatiecommissie

SPT wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. Daarom heeft het fonds een commissie benoemd die specifiek aandacht hieraan besteedt. De communicatiecommissie adviseert hoe de communicatie het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering.

Samenstelling

De communicatiecommissie bestaat uit:

Naam

Functie

M. Snijder voorzitter communicatiecommissie
C. Mulder-Volkers lid communicatiecommissie 

De commissie wordt bijgestaan door een communicatiedeskundige van AZL.

5. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe het fonds er financieel voor staat. Zo berekent de adviserend actuaris elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast geeft de actuaris advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan een eventuele verhoging van de pensioenen.

De adviserend actuaris is een medewerker van AZL.