Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de Pensioenplanner?

  De Pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in 4 stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Omdat de pensioenregelingen flexibiliteit bieden, kunt u onder stap 4 verschillende keuzes aangeven om te zien welke gevolgen die keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen.

 • Wie kan de Pensioenplanner raadplegen?

  Alle deelnemers van SPT kunnen de Pensioenplanner raadplegen.
  Gepensioneerden kunnen de Pensioenplanner niet (meer) raadplegen. Ook arbeidsongeschikte deelnemers kunnen de Pensioenplanner niet raadplegen, net als partners en ex-partners.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn SPT en log in met uw DigiD.

 • Hebt u een pensioengat?

  Een pensioengat is een tekort in uw pensioenopbouw. Of u een pensioengat hebt, hangt af van hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Een bekende norm is: 70% van het laatst genoten inkomen. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW-pensioen plus het aanvullend pensioen van SPT plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt bijgespaard. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.

  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien kunt u wel met minder toe. Bijvoorbeeld omdat rond de tijd dat u met pensioen gaat, uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat hebt of niet.

 • Is de Pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan uw pensioenreglement. De Pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met ons.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht?

  U krijgt een overzicht van:

  • Hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid.
  • Hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan.
  • Bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd.
  •  Hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert.
  • Hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden.

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast ziet u uw gezamenlijke pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum

  Naast persoonlijke pensioeninformatie vindt u er handige tips, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over wat u moet doen voor uw pensioen bij sommige levensgebeurtenissen.

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt gespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • wat u eventueel ontvangt van uw ex-partner
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt.
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden. 

 • Welke organisatie maakt de website?

  Mijnpensioenoverzicht.nl is een website van de stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en -verzekeraars) in Nederland.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen...

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Deelnemers die hun pensioen bij SPT hebben, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn SPT van deze website.

   

 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert de administratie van uw pensioenregeling uit voor SPT. Dat is ook de reden waarom u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven, dan komen deze wijzigingen in het volgende pensioenoverzicht te staan. 

Bekijk alle vragen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 • Hoe zorgt SPT ervoor dat de pensioengelden duurzaam worden belegd?

  SPT belegt de aan haar toevertrouwde pensioengelden via separate mandaten. Dit stelt SPT in staat om aan de vermogensbeheerders (op bedrijfsniveau) aan te geven of er al dan niet in een onderneming belegd mag worden. Hierbij is het uitsluitingenbeleid van SPT van toepassing (zie vraag 2). Het universum waarin de vermogensbeheerders van de mandaten niet mogen beleggen wordt voor SPT door MSCI vastgelegd aan de hand van dit uitsluitingenbeleid. Uitzondering op het voorgaande betreffen de geldmarktfondsen waarin door SPT in de matching portefeuille wordt belegd. Om er zeker van te kunnen zijn dat het beleid van deze fondsen te allen tijde in lijn is met de doelstellingen van SPT wordt momenteel onderzocht in hoeverre deze fondsen gelijkluidend beleid in hun beleggingsrestricties hebben opgenomen c.q. willen opnemen.

 • Hoe ziet het uitsluitingenbeleid van SPT er uit?

  Het uitsluitingenbeleid houdt in dat op voorhand bepaalde activiteiten worden uitgesloten die SPT niet wenst te financieren. Als vertrekpunt daarvoor heeft SPT gekozen voor de tien principes van de United Nations Global Compact. Deze principes hebben onder andere betrekking op naleven en verbeteren van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. SPT omarmt, ondersteunt en past deze principes toe in het beleggingsbeleid. Daarnaast wordt ook de tabaksindustrie en controversiële wapens uitgesloten door SPT.

 • Sluit SPT ook investeringen in de tabaksindustrie uit?

  Inderdaad, het beleggingsuniversum waarin de vermogensbeheerders mogen beleggen wordt voor SPT door MSCI gescreend op tabaksproducenten aan de hand van het feit of een bedrijf binnen de systematiek van MSCI wordt aangemerkt als ‘Tobacco Producer’. SPT heeft derhalve geen beleggingen (0%) in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak. SPT sluit daarmee aan op het standpunt van de beroepsvereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

 • Welke lijn volgt SPT ten aanzien van de wapenindustrie?

  SPT sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, verkoop of het onderhoud van controversiële wapens, vanwege de willekeurige en disproportionele humanitaire impact die ze hebben op de burgerbevolking. Dit betreft antipersoonsmijnen, biologische wapens, chemische wapens, clustermunitie, wapens met verarmd uranium, nucleaire wapens en wapens met witte fosfor. Het uitsluitingenbeleid betreft de volledige keten die betrokken is bij deze activiteiten.

  SPT heeft geen uitsluitingenbeleid ten aanzien van niet-controversiële wapens.

 • Is er een overzicht van bedrijven die SPT uitsluit en zo ja waar kan ik die vinden?

  Zeker, SPT publiceert periodiek een lijst met de uitgesloten bedrijven op haar website. Deze lijst is hier te vinden.