Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen...

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Deelnemers die hun pensioen bij SPT hebben, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn SPT van deze website.

   

 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert de administratie van uw pensioenregeling uit voor SPT. Dat is ook de reden waarom u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven, dan komen deze wijzigingen in het volgende pensioenoverzicht te staan. 

 • Zijn uw gegevens gewijzigd?

  U ontvangt minimaal eens in de 5 jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat u de volgende keer ontvangt.

 • Waarom staat er geen partner op uw pensioenoverzicht?

  Als u overlijdt, kijken wij in de Gemeentelijke Basisadministratie of u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Wanneer u samenwoont, krijgen we deze informatie niet van de Gemeentelijke Basisadministratie. U kunt in dat geval uw partner aanmelden bij ons. Dan zorgt u ervoor dat uw partner in aanmerking komt voor pensioen van ons, mocht u overlijden. Wilt u uw partner aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. U vindt dit in Mijn SPT.

  Uw partner heeft alleen recht op pensioen van ons als u trouwt, uw partner bij de gemeente registreert of gaat samenwonen voordat u met pensioen bent gegaan.

 • Wat heeft uw partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van ons. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. U kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als u het nodig vindt, kunt u een extra verzekering afsluiten bij een bank of verzekeraar. 

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar. Wij betalen straks uw pensioen elke maand netto uit.

 • Hoe weet u hoeveel u straks netto ontvangt?

  3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat, ontvangt u van ons een zogenoemde uitkeringsbrief. Hierin staat hoeveel u straks bruto én netto ontvangt.

 • Waarom staat het AOW-pensioen niet op uw pensioenoverzicht?

  Het AOW-pensioen staat niet vermeld op uw pensioenoverzicht omdat de hoogte van uw AOW-pensioen afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat uw AOW-pensioen ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW-pensioen kijkt u op www.svb.nl.

 • Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat uw pensioen minder waard wordt. Om dit te voorkomen proberen wij elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze verhoging is voorwaardelijk. U kunt meer lezen over de eventuele verhoging van uw pensioen bij Deelnemer of Pensioengerechtigde.

 • Waar is het pensioen voor uw ex-partner?

  Bent u gescheiden, hebt u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting?

  Bent u deelnemer aan ons pensioenfonds en bent u arbeidsongeschikt verklaard? Dan moet u in de aangifte voor de inkomstenbelasting opnemen hoeveel uw pensioen in een jaar is gegroeid. Dat is de zogenaamde factor AEen formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar.. U vindt dit gegeven elk jaar op uw pensioenoverzicht.

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als u nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen.
  Factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruikt u bij uw belastingaangifte. U moet voor uw aangifte van bijvoorbeeld 2015 de factor A van 2014 gebruiken. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw pensioenoverzicht.

 • Moet u het pensioenoverzicht bewaren?

  Nee, dat moet niet; u bent het niet verplicht. We raden u wel aan het pensioenoverzicht te bewaren. U behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn. Mocht u ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent u uw pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn SPT. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden.