Pensioenregeling

BPVT

De pensioenregeling heeft kenmerken van een zogenoemde beschikbare premieregelingPensioenregeling waarin u en/of uw werkgever elk jaar een bedrag op een rekening stort. Het pensioenfonds belegt dit geld. Van de waarde van het kapitaal koopt u pensioen op het moment dat u met pensioen gaat.: de door de ziekenfondsen afgedragen premie werd direct omgezet in pensioenaanspraken. Deze leveren op de pensioendatum een levenslang ouderdomspensioen op. Ook partner- en wezenpensioen en premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid zijn meeverzekerd.

De uitvoerder van de pensioenregeling (SPT) stelt in het pensioenreglement de pensioenregeling vast met betrekking tot de verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer. Daarnaast is het reglement in overeenstemming met de beroepspensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst (UvO) die de beroepspensioenvereniging (BPVT) en de beroepspensioenuitvoerder (SPT) verplicht met elkaar sluiten (Wet verplichte beroepspensioenregeling, WvB).