Pensioenregeling

BPVT

De pensioenregeling heeft kenmerken van een zogenoemde beschikbare premieregeling: de door de ziekenfondsen afgedragen premie werd direct omgezet in pensioenaanspraken. Deze leveren op de pensioendatum een levenslang ouderdomspensioen op. Ook partner- en wezenpensioen en premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid zijn meeverzekerd.

De uitvoerder van de pensioenregeling (SPT) stelt in het pensioenreglement de pensioenregeling vast met betrekking tot de verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer. Daarnaast is het reglement in overeenstemming met de beroepspensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst (UvO) die de beroepspensioenvereniging (BPVT) en de beroepspensioenuitvoerder (SPT) verplicht met elkaar sluiten (Wet verplichte beroepspensioenregeling, WvB).