Bestuur

BPVT

Het bestuur van de BPVT bestaat uit maximaal 5 leden. Dit zijn deelnemers of pensioengerechtigden in het fonds, afkomstig uit de verschillende disciplines van beroepsgenoten. Binnen het bestuur worden een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris gekozen en benoemd. Ook een externe, onafhankelijke pensioendeskundige kan deel uitmaken van het bestuur.

Bestuursleden hebben zitting voor een periode van 3 jaar en kunnen 2 keer worden voorgedragen voor herbenoeming. Bestuursleden ontvangen een onkosten- en vacatiegeldvergoeding voor hun werkzaamheden.

Algemene ledenvergadering

Elk jaar in de maand juni vindt de algemene ledenvergadering van de BPVT plaats, voorafgaand aan de deelnemersvergadering van SPT.

Samenstelling bestuur 

Het BPVT-bestuur is als volgt samengesteld:

Naam

Functie

W. van Dijk

voorzitter, tandarts

A. van Raalten

lid, tandarts

O. Kouwenberg

secretaris, vice voorzitter,  tandarts