Doel en taken

BPVT

De Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandarts-specialisten (BPVT) heeft ten doel het verzorgen van een beroepspensioenregeling voor tandartsen en tandartsspecialisten. De BPVT is derhalve een beroepspensioenvereniging zoals bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WvB). De regeling wordt uitgevoerd door een pensioenuitvoerder (SPT).

  • De BPVT sluit met SPT een uitvoeringsovereenkomst (UvO), houdt deze in stand en wijzigt deze in onderling overleg indien daar aanleiding toe is.
  • De BPVT ziet erop toe dat de vaststelling en eventuele wijziging van het pensioenreglement in overeenstemming gebeurt met de (wijziging van de) pensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst.
  • Op verzoek van het SPT-bestuur selecteert de BPVT aan de hand van een profielschets bestuursleden, deelnemers en pensioengerechtigden in het fonds, benoemt, schorst of ontslaat hen. Zij kan hierover in overleg treden met het Verantwoordingsorgaan (VO) en/of de Raad van Toezicht (RvT).