Mijnpensioenoverzicht.nl

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht?

  U krijgt een overzicht van:

  • Hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid.
  • Hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan.
  • Bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd.
  •  Hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert.
  • Hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden.

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast ziet u uw gezamenlijke pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum

  Naast persoonlijke pensioeninformatie vindt u er handige tips, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over wat u moet doen voor uw pensioen bij sommige levensgebeurtenissen.

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt gespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • wat u eventueel ontvangt van uw ex-partner
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt.
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden. 

 • Welke organisatie maakt de website?

  Mijnpensioenoverzicht.nl is een website van de stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en -verzekeraars) in Nederland.

 • Hoe actueel is de informatie die u vindt?

  U vindt hier de laatste stand van zaken die uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank aan Mijnpensioenoverzicht.nl hebben doorgegeven. De gegevens worden 3 keer per jaar ververst. Dat betekent dat veranderingen in uw werk of privé 3 keer per jaar aangepast worden op Mijnpensioenoverzicht.nl.
  De ene organisatie voert nieuwe informatie in op een ander moment dan de andere organisatie. Daarom verschilt de ‘peildatum’ van de gegevens per organisatie. Dat wordt aangegeven met de ‘stand per’.

  Let op: de cijfers op uw Uniform Pensioenoverzicht worden 1 keer per jaar verstrekt. Daardoor kan het zijn dat u actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het pensioenoverzicht van ons fonds.

 • Kunt u de informatie vertrouwen?

  De informatie die u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl, komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Daarom zijn de cijfers net zo betrouwbaar als de cijfers die u ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 

 • Mist u pensioen?

  Het kan zijn dat een pensioenfonds uw adresgegevens niet heeft en dat u vergeten bent dat u bij dat pensioenfonds een pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland woont of hebt gewoond. Dan staat er voor u pensioen klaar, maar kan het pensioenfonds dit pensioen niet uitkeren. Dit wordt een ‘vergeten pensioen’ genoemd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u de contactgegevens voor vragen over vergeten pensioenen. 

 • Kunt u op Mijnpensioenoverzicht.nl uw pensioen plannen?

  Nee. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft u een overzicht van de huidige stand van zaken. Wel ziet u welke veranderingen in uw privé- en werksituatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw eigen pensioen, zoals een scheiding. Verder kunt u een vergelijking maken tussen uw huidige inkomen en uw inkomen van later.

  Wilt u weten wat het betekent voor de hoogte van uw pensioen als u bijvoorbeeld eerder met pensioen gaat of als u met deeltijdpensioen gaat? Dan kunt u als deelnemer de Pensioenplanner raadplegen. De informatie in de Pensioenplanner gaat alleen over het (opgebouwde) pensioen bij ons. U vindt de Pensioenplanner in Mijn SPT.

 • Wat is het verschil met het overzicht dat u van ons krijgt?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u thuis ontvangt van ons is een overzicht van uw pensioen bij ons. Als u inlogt op Mijnpensioenoverzicht.nl, ziet u de informatie van al uw pensioenoverzichten van verschillende pensioenfondsen en pensioenverzekeraars bij elkaar opgeteld. Bovendien ziet u in één oogopslag hoeveel AOW-pensioen u daarnaast kunt verwachten van de overheid. 

 • Kan uw partner inloggen om het partnerpensioen te zien?

  Het is mogelijk om samen met uw (fiscale) partner in te loggen en het gezamenlijke pensioen te bekijken. U ziet dan een overzicht van uw ouderdomspensioen voor uzelf en van uw partnerpensioen voor uw partner als u komt te overlijden.

 • Waarom ziet u soms andere cijfers in Mijn Pensioencijfers?

  Mijn SPT  is de online omgeving van ons fonds. Hierin kunt u uw pensioen checken en zelf wijzigingen doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn SPT ziet u alleen een overzicht van uw pensioen bij ons fonds.

  De cijfers in Mijn SPT zijn gebaseerd op uw meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze cijfers worden 1 keer per jaar ververst, wanneer er een nieuw UPO verschijnt. Op Mijnpensioenoverzicht.nl worden de cijfers meerdere keren per jaar ververst. Daardoor kan Mijnpensioenoverzicht.nl actueler zijn dan de informatie achter de inlog in Mijn SPT. Op termijn zal Mijn SPT tegelijk met Mijnpensioenoverzicht.nl worden bijgewerkt.