Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het pensioenbeheer. Het bestuur bewaakt de kwaliteit van:

  • de uitvoering van het pensioenreglement
  • het vermogensbeheer, en
  • de communicatie.

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording, en
  • openheid en communicatie.

De Nederlandsche Bank (DNB) toetst alle bestuursleden op geschiktheid en betrouwbaarheid voordat zij in functie treden.

Samenstelling

In de statuten van SPT is vastgelegd dat het bestuur uit 4 leden bestaat. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit 2 tandartsen of tandarts-specialisten die in beginsel deelnemer zijn van het fonds. De bestuursleden die geen tandarts of tandarts-specialist zijn, moeten onafhankelijke deskundigen zijn.

Naam

Functie

Benoemingsdatum

G.J.F.M. Dicker voorzitter 2023
M. Snijder (tandarts)  secretaris 2015
F.J.C. Covers bestuurslid 2016
C.M. Mulder-Volkers bestuurslid 2021

Van links naar rechts: M. Snijder, G.J.F.M. Dicker,  F.J.C. Covers en C.M. Mulder-Volkers.

Bestuursleden hebben zitting voor een periode van 3 jaar. Zij kunnen voorgedragen worden voor herbenoeming. De maximale bestuurstermijn bedraagt 9 jaar.

Meer informatie

Meer informatie over het bestuur vindt u in de statuten van SPT. De statuten staan op de documentenpagina van deze website. Vragen aan of reacties naar het bestuur kunt u sturen naar infofonds@spt.nl.