Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het pensioenbeheer. Het bestuur bewaakt de kwaliteit van:

  • de uitvoering van het pensioenreglement
  • het vermogensbeheer, en
  • de communicatie.

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording, en
  • openheid en communicatie.

De Nederlandsche Bank (DNB) toetst alle bestuursleden op geschiktheid en betrouwbaarheid voordat zij in functie treden.

Samenstelling

In de statuten van SPT is vastgelegd dat het bestuur uit 4 leden bestaat. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit 2 tandartsen of tandarts-specialisten die in beginsel deelnemer zijn van het fonds. De bestuursleden die geen tandarts of tandarts-specialist zijn, moeten onafhankelijke deskundigen zijn.

 

Naam

Functie

Persoonlijke quote

Gertjan Dicker voorzitter

‘Jonge tandartsen zouden een pensioenvoorziening moeten hebben.’

Lees verder

Meilof Snijder (tandarts)  secretaris Lees verder
Fokko Covers bestuurslid

‘Niet alle eieren in een mandje – ofwel zorg voor een brede spreiding van je beleggingsportefeuille.’

Lees verder

Conchita Mulder-Volkers bestuurslid

'Het komende jaar worden er belangrijke besluiten over de toekomst van het fonds SPT genomen. We gaan daarover graag met u in gesprek. Voedt ons met wat voor u belangrijk is.'

Lees verder

Van links naar rechts: Meilof Snijder, Gertjan Dicker, Fokko Covers en Conchita Mulder-Volkers.

Bestuursleden hebben zitting voor een periode van 3 jaar. Zij kunnen voorgedragen worden voor herbenoeming. De maximale bestuurstermijn bedraagt 9 jaar.

Meer informatie

Meer informatie over het bestuur vindt u in de statuten van SPT. De statuten staan op de documentenpagina van deze website. Vragen aan of reacties naar het bestuur kunt u sturen naar infofonds@spt.nl.