Onze organisatie

Uitvoering

1. Vermogensbeheerders

Tot 1 januari 1997 werd voor de deelnemers pensioenpremie afgedragen aan ons pensioenfonds. Dat geld wordt belegd. SPT bepaalt het beleggingsbeleid en de uitvoering is uitbesteed aan externe vermogensbeheerders.

De vermogensbeheerders van ons fonds zijn:

  • Cardano
  • NN Investment Partners
  • Northern Trust

Lombard Odier ondersteunt het fonds in de rol van hoofd vermogensbeheer. KAS BANK rapporteert aan het bestuur en de toezichthouder.

2. Pensioenadministratie

De pensioenadministratie is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • uitbetaling van de pensioenen
  • de communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
  • samenstelling van de jaarrekening, en
  • ondersteuning van het bestuur.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

SPT_Bestuur.jpg