Onze organisatie

Uitvoering

1. Vermogensbeheer

Tot 1 januari 1997 werd voor de deelnemers pensioenpremie afgedragen aan ons pensioenfonds. Dat geld wordt belegd. SPT bepaalt het beleggingsbeleid en de uitvoering is uitbesteed aan externe vermogensbeheerders.

De vermogensbeheerders van ons fonds zijn:

  • Cardano
  • NN Investment Partners
  • Northern Trust

Roccade Advies ondersteunt het fonds in de rol van hoofd vermogensbeheer. StateStreet is onze custodian en voert voor SPT de beleggingsadministratie uit. Verder verzorgt StateStreet diverse rapportages op het gebied van vermogensbeheer.

2. Pensioenadministratie

De pensioenadministratie is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • uitbetaling van de pensioenen
  • de communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
  • samenstelling van de jaarrekening, en
  • ondersteuning van het bestuur.