Over ons

Risicomanagement

Het beheer van de pensioenen, de uitvoering en de financiering van de pensioenen brengen risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk dat het bestuur een goed beeld heeft van deze risico’s en een plan heeft om deze risico’s in de hand te houden. Dat is het risicomanagement.

Het bestuur inventariseert welke risico’s er zijn, zodat het:

  • zicht heeft op eventuele andere risico’s
  • weet hoe risico’s vermeden of beheerst kunnen worden
  • weet welke maatregelen nodig zijn, en
  • richtlijnen kan geven voor het in de gaten houden van de risico’s.

Het bestuur doet elk jaar verslag van de risico’s in het bestuursverslag. Het bestuursverslag is onderdeel van het jaarverslag.

Welke risico’s zijn er?

De risico’s zijn te verdelen in 2 categorieën:

  • niet-financiële (monitoring door Risicobeheer- en uitbestedingscommissie), en
  • financiële risico’s (monitoring door Beleggingscommissie).

Bij niet-financiële risico’s gaat het onder meer om risico’s die het fonds loopt, doordat het werkzaamheden uitbesteedt. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van deze uitbestede werkzaamheden. Denk daarbij aan administratie en vermogensbeheer of aan communicatierisico’s; bijvoorbeeld wanneer het fonds een toezichthouder of deelnemer niet binnen de wettelijke termijn informeert.

Bij financiële risico’s gaat het onder meer om risico’s die het fonds loopt als het niet meer kan voldoen aan zijn verplichtingen. Een voorbeeld daarvan is het beleggingsrisico.