Over ons

Kosten pensioenfonds

SPT is een financiële, maar geen commerciële instelling. Er is geen winstoogmerk. Het geld dat het pensioenfonds verdient met beleggen, gaat naar uw pensioen.

Verschillende kosten

Bij het beheren van uw pensioen maakt ons pensioenfonds kosten, onder andere voor:

  • een goede administratie van uw gegevens
  • het versturen van brieven en mailings
  • de productie van het jaarverslag
  • het inwinnen van advies
  • het kopen en verkopen van beleggingen
  • het beheer van de beleggingen

Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers. Daardoor zijn de kosten per persoon lager dan als u uw pensioen zelf zou regelen.

Zo laag mogelijk

SPT probeert de kosten zo laag mogelijk te houden door efficiënt te werken. De kosten worden op verschillende manieren gerapporteerd:

  1. Kosten voor pensioenbeheer: dat zijn de kosten die ons fonds maakt voor de administratie, communicatie, bestuur en de toezichtkosten. In 2022 bedroegen de kosten voor pensioenbeheer € 315,- per deelnemer.
  2. Kosten voor vermogensbeheer: dit zijn de kosten die ons fonds maakt om het pensioengeld te beleggen. In 2022 bedroegen deze kosten 0,16% van het gemiddeld belegd vermogen.
  3. Transactiekosten: dit zijn kosten die het fonds maakt met het aan- en verkopen van beleggingen. In 2022 bedroegen deze kosten 0,01% van het gemiddeld belegd vermogen.

Meer informatie hierover kunt u lezen in het jaarverslag.