We gaan niet mee met de hype van de dag

Blog door Fokko Covers, bestuurslid SPT

Binnen het bestuur van SPT houd ik mij vooral bezig met het beleggingsbeleid. Het is belangrijk dat het beleid past bij de karakteristieken van het fonds. De horizon van SPT is wat korter dan van een gemiddeld ander fonds. Daarom kunnen we met onze beleggingen niet teveel risico’s nemen. Want als je onderuit gaat, heb je minder tijd om te herstellen. Hoe doen we dat: voorzichtig beleggen?

Beschermen tegen rentedaling

De twee grootste risico’s bij beleggen zijn het renterisico en het aandelenrisico. Allereerst het renterisico. Wij vinden rente onvoorspelbaar. We weten niet welke kant hij op gaat. Daarom kiezen wij ervoor om renterisico’s zoveel mogelijk af te dekken. Dat doe je door producten in portefeuille te stoppen die meebewegen met de rente. Als de rente daalt, worden die beleggingsinstrumenten juist meer waard. Een goed voorbeeld daarvan zijn staatsobligaties. SPT heeft er de afgelopen jaren enorm van geprofiteerd dat we ons zo goed beschermen tegen rentedaling.

Maar 20% in aandelen

Ten tweede is er het aandelenrisico. Oftewel: de beweging op de financiële markten. Wij nemen weinig risico door maar 20% in aandelen te beleggen. Dat is best beperkt. Een gemiddeld fonds zit denk ik rond de 40% tot 50%. Tijdens de coronacrisis zag je dat ons beleid goed werkte. De aandelen gingen toen enorm onderuit. Wij hebben daar wel last van gehad, maar minder dan andere fondsen. Er zit ook een keerzijde aan die voorzichtigheid. Want het betekent ook dat je langzamer herstelt als de beurs omhoog gaat. Toch ben ik positief verrast door de snelheid waarmee SPT na de coronacrisis weer is hersteld.

Belangrijke grenzen

Waarom is het zo belangrijk om niet onder bepaalde grenzen te zakken? 100% is een belangrijke grens voor de dekkingsgraad. Ga je daaronder, dan is er een risico op het verlagen van de pensioenen, ook omdat we een gesloten fonds zijn. Een andere belangrijke grens is 110%. Vanaf dan mag je de pensioenen verhogen. Dat is wettelijk zo geregeld. Het afgelopen jaar zaten we er net boven en konden we de pensioenen een beetje verhogen.

Onze ambitie: 1,15% verhogen

We hebben ook een ambitie: we willen de pensioenen graag verhogen met 1,15%. Daarvoor is een dekkingsgraad van ongeveer 117% nodig. Of we de pensioenen kunnen verhogen en met hoeveel, hangt af van onze dekkingsgraad op 30 september. We streven ernaar om daarover in november een besluit te nemen. De eventuele verhoging geldt dan per 1 januari. Naar de toekomst toe zijn de nieuwe regels voor het pensioenstelsel belangrijk. Han vertelde daar in zijn blog al meer over. De grens van 110% gaat dan misschien omlaag naar 105%. Dan kun je de pensioenen dus eerder verhogen.

Recht-toe-recht-aan beleid

We zijn voorzichtige beleggers. Dat blijkt uit de mate waarin we ons beschermen tegen risico’s. Maar ook uit het feit dat wij onze portefeuille in principe maar één keer per jaar aanpassen. We brengen onze beleggingen dan terug naar de strategische mix. Stel dat onze aandelen zijn opgelopen naar 25%, dan brengen we die terug naar 20%. Tussentijds kijken we of we niet teveel uit de pas lopen. Op deze manier hebben we weinig transacties en blijven onze transactiekosten laag.

Eigenlijk hebben we dus een best saai en recht-toe-recht-aan beleid. Soms hoor je geluiden in de markt, bijvoorbeeld dat de technologiefondsen te duur zijn geworden. Dan reageren we daar niet op. We gaan niet mee met de hype van de dag.

Een groen fonds

Eén van de grootste uitdaging op beleggingsgebied is duurzaamheid. In de maatschappij is daar ook steeds meer aandacht voor. We hebben te maken met nieuwe Europese regels over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Het thema stond bij ons al hoog op de agenda, ook omdat onze deelnemers het belangrijk vinden (zie ook de blog van Meilof). Maar de nieuwe regels dwingen ons om er concreter over te zijn. Men wil greenwashing voorkomen: roepen dat je ‘groen’ bent, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Wij zien onszelf als een groen fonds. We zijn druk bezig met onze vermogensbeheerders om te zorgen dat we aan alle regels kunnen voldoen.

We houden in onze beleggingen rekening met MVB door ondernemingen uit te sluiten. Je ziet het ook in ons stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen. Dan doen we overigens niet zelf, daar hebben we onze vermogensbeheerder voor. Die partij checkt de voorstellen die in die vergaderingen aan de orde komen. Als dat haaks staat op onze principes, stemmen wij tegen. Het afgelopen jaar hebben tegen ongeveer 5% van de voorstellen gestemd. Dat is best veel als je bedenkt dat dit voorstellen zijn van fondsen van onze keuze.

Kleine stapjes vooruit

Eigenlijk zijn we best saai en toch zijn we er ontzettend druk mee. Dat komt voor een deel door die MVB-ontwikkelingen. Je wil gehoor geven aan de maatschappelijke oproep. Daar goed mee omgaan, kost tijd. Onze leidraad is altijd geweest: elke keer kleine stapjes vooruit. Voor mij zit er dus op professioneel gebied nog heel veel uitdaging in dit fonds.

Fokko Covers
Bestuurslid SPT

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.