Duurzaam beleggen, maar niet ten koste van het rendement

Blog door Meilof Snijder, bestuurslid SPT - 1e kwartaal 2021

Pensioenfondsen moeten beleggen, ook SPT. Als we ons vermogen op een spaarrekening zouden zetten, zou dat niet genoeg opleveren om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. We houden bij onze beleggingen rekening met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe gaat dat in zijn werk?

Doelen

Met onze beleggingen hebben we twee doelen. Ons belangrijkste doel is het zeker stellen van de toegezegde pensioenen en aanspraken. Op de langere termijn willen we met de beleggingen proberen om een verhoging van de pensioenen en aanspraken van 1,15% per jaar te kunnen realiseren.

In onze beleggingen houden we rekening met een aantal overtuigingen die wij als fonds hebben. Een van die overtuigingen is dat wij het belangrijk vinden om rekening te houden met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van SPT. Dat hoeft geen rendement te kosten, maar het is ook geen bron van extra rendement.

Ondernemingen uitsluiten

Om invulling te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, is een uitsluitingenbeleid voor onze beleggingen geformuleerd. U kunt het zien als een soort zwarte lijst. Op deze lijst staan de ondernemingen die wij uitsluiten bij onze beleggingen. Als vertrekpunt voor deze lijst kozen we voor de tien principes van de United Nations Global Impact. Die principes gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en anti-corruptie. Daarnaast wil SPT niet beleggen in controversiële wapens en de tabaksindustrie. Op onze website vindt u meer informatie over ons beleggingsbeleid. Op de documentenpagina vindt u ook de lijst met uitsluitingen.

Beleid uitbreiden

Het is de wens van het bestuur van SPT om het beleid over maatschappelijk verantwoord beleggen verder uit te breiden. De regels hiervoor worden ook steeds verder aangescherpt.
Het bestuur van SPT wil haar deelnemers hier graag in betrekken. Daarom hebben we vorig jaar een onderzoek gedaan naar wat u vindt van maatschappelijk verantwoord beleggen, en dan vooral op de thema’s klimaat, arbeidsomstandigheden in bedrijven en gezondheid. De uitkomsten van dit onderzoek waren bemoedigend. Het overgrote deel van de respondenten wil graag dat SPT het vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier belegt. Vooral het onderwerp ‘klimaat’ scoorde hoog.

Inmiddels is er vanuit het bestuur een werkgroep ESG (Environment Social Governance) ingesteld die dit jaar met voorstellen zal komen om dit beleid nader in te vullen.

Meer informatie voor u

Vorig jaar organiseerden wij ook een onderzoek over de tevredenheid van deelnemers over onze communicatie. Daaruit kwam onder meer naar voren dat u meer wilt weten over ons beleggingsbeleid en maatschappelijk verantwoord beleggen. Daar gaan we mee aan de slag. We zijn onder andere bezig met een animatie op de website van SPT over dit onderwerp. Heeft u meer ideeën of wensen? Laat het ons vooral weten via de knop ‘Geef uw feedback’, rechtsonder op onze website.

Meilof Snijder
Bestuurslid SPT

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.