Meer dan alleen toezicht houden

Blog door Lenneke Roodenburg, lid Raad van Toezicht SPT - 1e kwartaal 2022

Een Raad van Toezicht klinkt formeel en streng. Dat is het voor een deel ook. We houden toezicht op het bestuur. Maar toezicht is meer dan alleen maar ‘op de vingers tikken’. We staan het bestuur ook met raad terzijde en zijn een sparringpartner.

Sinds 1 juli 2021 ben ik lid van de Raad van Toezicht van SPT. We zijn in totaal met drie leden, allemaal onafhankelijk. Elk lid heeft een eigen aandachtsgebied. Voor mij is dat het toezicht op de beheersing van risico’s.

Kritische mensen?!

Ik ben opgeleid tot wiskundige en heb in verschillende adviserende rollen voor pensioenfondsen gewerkt, bijvoorbeeld als actuaris. Ik had dan ook altijd te maken met Raden van Toezicht. En ik dacht wel eens: wat zijn die mensen kritisch! Maar op een gegeven moment leek een functie in een Raad van Toezicht mij precies de uitdaging die ik zocht. Toen ik de vacature bij SPT voorbij zag komen dacht ik: dit past, dit matcht. Gelukkig was die klik wederzijds.

Toezicht op het bestuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. We kijken naar de wijze waarop het pensioenfonds bestuurd wordt. Hebben de bestuurders voldoende kennis? Beschikt het bestuur over de goede competenties om de werkzaamheden te vervullen? Maar ook: hoe gaan ze met elkaar om? Hoe is de dynamiek? Komen de besluitvorming en het beleid op een goede manier tot stand?
Dat doen we aan de ene kant door regelmatig overleg met het bestuur. Daarnaast nemen wij soms als toehoorder deel aan vergaderingen van de verschillende commissies. We sluiten ook af en toe aan bij een bestuursvergadering. Aan de andere kant krijgen we ook altijd de verslagen van de bestuursvergaderingen. Zo kunnen we precies zien wat er speelt en welke besluiten er worden genomen.

Dialoog zoeken

Ons oordeel over het bestuur en het beleid schrijven we op in het jaarverslag van SPT. Dat is de formele route. Maar de effectiviteit van het toezicht gebeurt eigenlijk gedurende het jaar. Dus als ons iets opvalt of als we ergens vragen over hebben, dan zoeken we elkaar op. Worden zorgen gedeeld? Moeten we hierover in overleg met het bestuur? We zoeken echt de dialoog. Zowel binnen de Raad van Toezicht als met het bestuur.

Meer dan alleen toezicht

Maar onze rol gaat verder. We staan het bestuur ook met raad terzijde. Soms loop je nu eenmaal tegen dilemma’s aan. Dan is de Raad van Toezicht een natuurlijke sparringpartner. Zo sparren we bijvoorbeeld met het bestuur over thema’s als maatschappelijk verantwoord beleggen en IT-risico’s. Tot slot heeft de Raad van Toezicht ook een goedkeuringsrecht. Bijvoorbeeld op het besluit tot vaststelling van het beloningsbeleid, het bestuursverslag, de jaarrekening en de profielschetsen voor bestuursleden. Op onze beurt leggen wij dan weer verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan en de beroepspensioenvereniging.

Lean and mean

Ik vind deze functie heel leuk en interessant. Ik kan het goed vinden met mijn collega-toezichthouders, met de bestuursleden en andere betrokkenen bij het fonds. Er zijn veel kundige mensen en iedereen zit er goed in. Een beroepspensioenfonds is ook wel speciaal. Je voelt die betrokkenheid bij de beroepsgroep. Ik zie dat er lean and mean gewerkt wordt. SPT vindt het belangrijk om op de kosten te letten. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het werken met een relatief klein bestuur en een eenvoudig en voorzichtig beleggingsbeleid. Koersvast richting de toekomst en het zo goed mogelijk doen voor de deelnemers. Dat is wat ik bij SPT ervaar.

Lenneke Roodenburg
Lid Raad van Toezicht SPT

 

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.