BPVT, wat doen jullie eigenlijk?

Blog door Onno Kouwenberg, Secretaris en vicevoorzitter BPVT - 4e kwartaal 2022

Dat is een vraag die ik wel eens te horen krijg. Met deze BLOG geef ik daar graag in brede zin antwoord op.  De BPVT is de Beroepsvereniging voor Tandartsen en Tandarts-specialisten. Onze vereniging heeft  –zoals alle verenigingen – leden. Onze leden zijn allemaal tandarts of tandarts-specialist, al dan niet praktiserend en deelnemer van SPT.

Eigenaar van de pensioenregeling

De BPVT heeft een aardige vinger in de pap als het om de pensioenregeling gaat. Ons doel is zorgen voor een goede pensioenregeling voor onze leden. Hiervoor hebben we een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met SPT, de stichting die de pensioenregeling voor ons uitvoert. Wij bepalen ook wie er in het SPT-bestuur zitten. We kunnen als het nodig is zelfs bestuursleden schorsen of ontslaan. Daarnaast bepalen wij wanneer de pensioenregeling moet worden aangepast, en hoe. De BPVT is dus feitelijk de eigenaar van de pensioenregeling.

Veel pensioenkennis aanwezig

De BPVT heeft ook een bestuur, bestaande uit 3 leden die allemaal tandarts of tandarts-specialist zijn. Dat is al gelijk een verschil met het bestuur van SPT; daarin zitten immers ook pensioenprofessionals zonder tandheelkundige achtergrond. Een voldoende hoog deskundigheidsniveau van ons bestuur is daarom echt nodig. We overleggen namelijk regelmatig met alle gremia van het pensioenfonds. Dat zijn het bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Allemaal mensen met veel pensioenkennis.

Op zoek naar nieuwe bestuursleden

Op dit moment (december 2022) zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter van het SPT-bestuur; de huidige voorzitter treedt namelijk medio 2023 af. Dat valt eerlijk gezegd niet mee.

SPT is sinds 1997 gesloten voor nieuwe deelnemers. Er is dus geen jeugdige aanwas; de jongste deelnemer loopt al tegen de 60. Het vinden van tandartsen of tandarts-specialisten met interesse in de pensioenwereld - die ook nog eens bereid zijn zich in te zetten voor ons fonds - wordt daarmee steeds moeilijker. Voor geïnteresseerde collega’s geldt dat enige pensioenkennis natuurlijk een pre is, maar geen must. De wil om snel pensioendeskundig te worden is veel belangrijker. Want in het begin is het vooral veel nieuwe dingen leren.

Dus hebt u interesse in een bestuurlijke functie bij SPT of de BPVT van SPT? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Onno Kouwenberg
Secretaris en vicevoorzitter BPVT

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.