Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Blog door Han Bakker, voorzitter SPT

Nieuwe bestuursleden

Kun je nog nieuwe deskundige bestuursleden krijgen? Die vraag speelt bij veel gesloten pensioenfondsen. Gelukkig geldt dat voor SPT niet. We hebben recent nieuwe bestuurders in alle geledingen kunnen aantrekken. Zowel in het bestuur, in het verantwoordingsorgaan en in de raad van toezicht. Het zijn allemaal zeer enthousiaste, professionele en deskundige mensen. Blijkbaar is er voldoende belangstelling om onderdeel uit te maken van ons pensioenfonds. Dat geeft mij veel vertrouwen voor de nabije toekomst.

Mogelijkheden voor toeslagverlening

De financiële positie van SPT ontwikkelt zich positief. In mei was onze beleidsdekkingsgraad 114,6%. Hoe zit dat nu met die toeslagdrempel? 100% is nodig om alle pensioenen te kunnen uitkeren. Op dit moment geldt er een wettelijke buffer van 10% die je moet aanhouden. Alles daarboven is vrij vermogen dat we mogen uitkeren. Maar wel met beperkingen. We mogen uitkeren op basis van onze toeslagambitie (jaarlijks 1,15%), door een inhaaltoeslag te verlenen (gemiste toeslag alsnog toekennen) of door het herstel van kortingen uit het verleden.

Nieuw pensioenstelsel op komst

Die buffer van 10% verandert in het nieuwe pensioenstelsel. De buffer wordt dan kleiner, bijvoorbeeld 5%. Dan heb je dus een groter vrij vermogen om uit te delen. Heel belangrijk voor ons is de vraag: kan SPT als gesloten fonds over naar het nieuwe pensioenstelsel? En willen we dat? Het verlagen van de toeslagdrempel zien wij als groot voordeel. Maar alles heeft voor- en nadelen. Daar moeten we goed naar kijken.

Verdwijnen toeslagdrempel

Op dit moment kijken we samen met andere gesloten pensioenfondsen naar de toeslagdrempel. Van die 10% buffer willen we graag af. We zien ook de route om dit bij onze toezichthouder aan te vragen. Als blijkt dat het evenwichtig uitpakt voor iedereen, dan gaan we dat doen.

Wat willen onze deelnemers?

Bij alles is het belangrijk dat we de mening van onze deelnemers kennen. Eén van de belangrijkste vraagstukken de komende tijd is de risicobereidheid. Welke risico’s zijn onze deelnemers bereid om te nemen? Stel dat we de pensioenen inderdaad sneller kunnen verhogen. Dan is er ook het risico dat we de pensioenen eerder moeten verlagen als onze financiële positie een dip krijgt. Willen onze deelnemers dat? Dat gaan we aan ze vragen. En mijn oproep als voorzitter van het fonds is: doe allen zoveel mogelijk mee met zo’n uitvraag. Hoe meer reacties we krijgen, hoe beter de uitkomsten de mening van onze deelnemers afspiegelen.

Aandacht voor kostenreductie

Binnen het bestuur hebben we veel aandacht voor kostenreductie. Dat is voor alle pensioenfondsen belangrijk, maar voor SPT in het bijzonder omdat ons aantal deelnemers afneemt. Als je uitgaven niet afnemen, gaan je kosten per deelnemer omhoog. En dat willen we absoluut niet. De laatste jaren hebben we stabilisering en zelfs een daling van de kosten gezien. Dat willen we graag volhouden. Mijn hoop is daarbij ook gevestigd op onze nieuwe bestuursleden in alle geledingen. Zij kijken ook bij anderen in de keuken. En daarmee kunnen ze ons ook weer van dienst zijn. Ik denk dat we onze organisatie de komende jaren nog verder kunnen verbeteren.

Teamwork

Voorzitter zijn van SPT is heel intensief. Maar het geeft mij ook veel voldoening. Ik zet mij volledig in voor een goed pensioen voor onze beroepsgroep. Een goed team is daarbij ontzettend belangrijk. We staan immers ook voor uitdagingen. We hebben iedereen aan boord hard nodig voor de nieuwe ontwikkelingen die voor ons staan. Met het team dat we nu hebben staan, ga ik dat pad met vertrouwen tegemoet!

Han Bakker
Voorzitter SPT

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.