Een bouwwerk aan beheersmaatregelen rond risico’s

Blog door Conchita Mulder-Volkers, bestuurslid SPT - 4e kwartaal 2021

Het is misschien een saai onderwerp, maar wel heel belangrijk: risicomanagement. We lopen als pensioenfonds risico’s, daar zijn we ons van bewust. Aan de ene kant zijn er financiële risico’s, omdat we beleggen. Mijn collega-bestuurslid Fokko Covers vertelde daar in zijn blog al meer over. Aan de andere kant zijn er ook niet-financiële risico’s. Denk bijvoorbeeld aan uitbestedingsrisico’s, privacyrisico’s en IT-risico’s. Binnen het bestuur van SPT houd ik me daarmee bezig.

De start: het maken van beleid

Risicomanagement begint altijd met het maken van beleid. We schrijven op welke risico’s we zien. Sommige risico’s accepteer je bewust, zoals in beperkte mate met beleggen. Maar op andere gebieden wil je misschien nog minder risico’s lopen. Daarom denken we na over hoe we de risico’s kunnen beheersen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Hoe minder risico je wil lopen, hoe meer maatregelen er doorgaans nodig zijn. Hoe wij onze risico’s beheersen staat in ons risicomanagementbeleidsplan. Hierin hebben we een heel bouwwerk aan beheersmaatregelen rond onze risico’s benoemd.

Bijvoorbeeld: risico’s rond uitbesteding

We hebben veel aandacht voor risico’s die samenhangen met de uitbesteding van werkzaamheden. Kijk naar onze pensioenadministratie; die hebben we uitbesteed aan AZL. Zij verzorgen de uitbetaling van de pensioenen en het functioneren van onze helpdesk. Wij blijven echter zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de manier waarop ze dat doen. Met AZL hebben we daarom afspraken gemaakt over de dienstverlening. Ieder kwartaal krijgen we daarover een rapport waarin staat hoe het gaat. Ook als er iets niet goed is gegaan. We beoordelen die rapportage en kijken of de risico’s voldoende beheerst zijn, of dat er extra maatregelen nodig zijn.

Het vermogensbeheer hebben we ook uitbesteed. Met die partijen werken we op een vergelijkbare manier.

Veel aandacht voor privacy

We hebben ook veel aandacht voor privacyrisico’s. We zijn zuinig op de gegevens van onze deelnemers, je wil niet dat die op straat komen te liggen. Daarom hebben we afspraken gemaakt met samenwerkende partijen over hoe zij met de gegevens mogen omgaan en hoe ze die moeten beveiligen. Zo kunt u uw persoonlijke pensioenbedragen bijvoorbeeld alleen zien als u inlogt in de beveiligde omgeving Mijn SPT.

Niet in mijn eentje

Risicomanagement is niet iets wat ik in mijn eentje doe. Alle bestuursleden spelen er een rol in. We laten ons daarbij ondersteunen door externe deskundigen en huren extra expertise in als dat nodig is. Bijvoorbeeld om ergens een meer diepgaand onderzoek naar uit te voeren.

SPT heeft een goede weerstand

Elke drie jaar moeten we als pensioenfonds een zogenoemde eigenrisicobeoordeling doen. Daarin bekijken we of er risico’s zijn die de strategische doelen van het fonds in gevaar kunnen brengen. Dat doen we door verschillende scenario’s uit te werken. Stel: de pensioenuitvoerder stopt ermee, de IT-systemen liggen plat of de financiële markt stort in. Welk effect heeft dat op het fonds en hoe kunnen we ons daartegen wapenen? Voor SPT blijkt dat financiële en niet financiële risico’s beperkt zijn mede gezien onze relatief goede financiële positie. We hebben een goede weerstand.

Pas als het fout gaat

Eigenlijk gaat het dus telkens over dezelfde cirkel: beleid maken, risico’s in kaart brengen, kijken hoe je die kunt beheersen, laten rapporteren, dat monitoren en als het nodig is nieuwe maatregelen nemen. Risicomanagement is best een hele klus. Als deelnemer zie je dat niet zo. Een deelnemer merkt het eigenlijk pas als het fout gaat. En dat proberen we dus juist te voorkomen.

Conchita Mulder-Volkers
Bestuurslid SPT

 

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.