10% van uw pensioen in één keer?

Blog door Meilof Snijder, bestuurslid SPT

Als u binnenkort uw ouderdomspensioen laat ingaan, kunt u ervoor kiezen om maximaal 10% van uw opgebouwde pensioen in één keer op te nemen. De wet die dit regelt gaat waarschijnlijk op 1 juli 2023 in. Alle pensioenfondsen in Nederland moeten deze keuze gaan aanbieden. Graag vertel ik wat meer over dit onderwerp.

Bedrag ineens

U kunt dus maximaal 10% van uw pensioen in één keer opnemen. U kunt ook voor een lager percentage kiezen. U ontvangt dit bedrag op uw rekening op het moment dat uw ouderdomspensioen ingaat. U betaalt hier natuurlijk wel belasting over. Dat klinkt als een mooie keuze. Dat is het ook, maar er zijn ook nadelen.

De rest van uw pensioen gaat omlaag

Zo wordt het pensioen dat u de rest van uw leven elke maand van SPT krijgt lager als u kiest voor een bedrag ineens. SPT probeert uw pensioen jaarlijks te verhogen. Het bedrag dat u heeft opgenomen, wordt niet meer verhoogd.

Gevolgen voor uw belasting en eventuele toeslagen

Het bedrag dat u opneemt telt ook mee voor uw inkomstenbelasting. Hierdoor gaat u - in het kalenderjaar waarin u het bedrag ineens krijgt – mogelijk meer belasting betalen. Ook kunnen eventuele toeslagen die u krijgt lager worden. Of zelfs helemaal stoppen.

Invloed op andere keuzes die u kunt maken

Verder kunt u als u een bedrag ineens opneemt niet meer kiezen voor eerst een hoger pensioen en daarna een lager pensioen (of andersom). Gaat u eerder met pensioen dan het moment waarop uw AOW ingaat (bij SPT kunt u vanaf 60 jaar met pensioen), dan kunt o ook niet kiezen voor een tijdelijk hoger pensioen tot uw AOW.

U vraagt zich misschien af hoe het zit met het partnerpensioen. Als u het pensioen voor uw partner wilt omruilen voor meer pensioen voor uzelf, doet u dat éérst. Uw partner moet daar toestemming voor geven. Vervolgens kunt u maximaal 10% van uw (verhoogde) pensioen ineens opnemen.

Is een bedrag ineens een goed idee?

Dat kan best een lastige keuze zijn. Een pensioenconsulent kan u hierbij helpen. SPT biedt u dat graag aan als extra service. We komen hierop terug zodra de ingangsdatum van de wetgeving definitief is. U krijgt daarover nog meer informatie. Gaat u volgend jaar met pensioen? Denk dan alvast goed na over deze nieuwe mogelijkheid!

Meilof Snijder
Bestuurslid SPT

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.