Nieuws

Stijging dekkingsgraden in juli

In juli steeg de actuele dekkingsgraad van SPT met 0,7%-punt van 122,8% naar 123,5%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,3%-punt omhoog van 122,2% naar 122,5%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam eind juli uit op 123,5%. Dat is een stijging van 0,7%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind juli uit op 122,5% (juni: 122,2%). Deze dekkingsgraad is o.a. bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in juli?

De stijging van de actuele dekkingsgraad kwam vooral door de stijging van de aandelenbeurzen met gemiddeld 8%. Hierdoor nam ons vermogen toe. Aan de andere kant was er sprake van een rentedaling (gemiddeld 0,6%). Dat heeft een negatief effect op onze dekkingsgraad, omdat een lagere rente een toename van de verplichtingen tot gevolg heeft.

Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een stijging van onze actuele dekkingsgraad met 0,7%-punt. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden) steeg met 0,3%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.