Nieuws

Juni: beleidsdekkingsgraad stijgt met 0,1%-punt

In juni daalde de actuele dekkingsgraad van SPT met 1,3% van 124,1% naar 122,8%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,1% omhoog van 122,1% naar 122,2%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam op 30 juni uit op 122,8%. Dat is een daling van 1,3%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam op 30 juni uit op 122,2% (mei: 122,1%). Deze dekkingsgraad is o.a. bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in juni?

De daling van de actuele dekkingsgraad met 1,3%-punt is met name een gevolg van de daling van de aandelenbeurzen, met gemiddeld 8%. In juni is de rente daarentegen fors opgelopen. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. SPT profiteert beperkt van de rentestijging, omdat 85% van het renterisico dat SPT loopt, is afgedekt. De gestegen rente compenseerde voor een deel het negatieve effect van de daling van de aandelenbeurzen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad met 1,3% gedaald.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,1%-punt naar 122,2%. Dit komt omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.