Nieuws

Dekkingsgraden in mei verder omhoog

In mei ging de actuele dekkingsgraad van SPT met 0,4% omhoog naar 124,1%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,4% van 121,7% naar 122,1%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam op 31 mei uit op 124,1%. Dat is een stijging van 0,4%-punt ten opzichte van de maand ervoor

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam op 31 mei uit op 122,1% (april: 121,7%). Deze dekkingsgraad is onder andere bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in mei?

In mei is de rente fors gestegen. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad omdat een stijging van de rente zorgt voor een daling van het vermogen, maar ook voor een daling van de verplichtingen. SPT profiteert beperkt van de rentestijging, omdat 85% van het renterisico dat SPT loopt, is afgedekt. De aandelenbeurzen lieten een lichte neerwaartse correctie zien. Ons vermogen nam in totaliteit iets minder af dan de verplichtingen. Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een stijging van onze actuele dekkingsgraad met 0,4%. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg met 0,4%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.