Nieuws

Herbenoemingen in bestuur en Verantwoordingsorgaan

In de jaarlijkse vergaderingen van SPT en de BPVT op 21 juni jl. zijn twee personen (her)benoemd: één voor het bestuur en één voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPT.

Herbenoeming bestuurslid: Fokko Covers

In de Algemene Ledenvergadering van de BPVT is de heer Fokko Covers herbenoemd als lid van het bestuur van SPT. Fokko Covers is al sinds 2016 lid van het bestuur en hij houdt zich vooral bezig met het beleggingsbeleid. Daarnaast is hij vicevoorzitter van het bestuur en lid van de risicobeheer- en uitbestedingscommissie.

Herbenoeming voorzitter VO

In de Algemene Vergadering van Deelnemers van SPT is de heer Han Verhoeven herbenoemd als voorzitter van het Verantwoordingsorgaan. Han Verhoeven werd in 2019 lid van het VO. In 2021 nam hij de rol van voorzitter op zich na het onverwachte overlijden van oud-voorzitter Daan Ypkemeule.

Tot slot

De herbenoemingen van het bestuur en het VO gelden voor een periode van drie jaar. Het bestuur is verheugd met deze herbenoemingen en wenst hen veel succes toe.