Nieuws

De pensioenregeling van SPT is ‘lichtgroen’

Duurzaamheid staat bij SPT hoog op de agenda. In het beleggingsbeleid is er veel aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid. We beleggen bijvoorbeeld niet in bedrijven die niet voldoen aan criteria die wij stellen aan duurzaamheid. SPT heeft de pensioenregeling daarom geclassificeerd als ‘lichtgroen’.

Vanaf maart 2021 gelden er nieuwe Europese regels voor het vermogensbeheer van institutionele beleggers waaronder pensioenfondsen: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Volgens deze regels moet SPT aangeven in hoeverre de pensioenregeling duurzaam is en hoe invulling gegeven wordt aan die duurzaamheid.  

Een ‘groene’ pensioenregeling

SPT classificeert de pensioenregeling als een duurzaam product dat ecologische of sociale kenmerken promoot. Duurzaam beleggen is niet het doel op zich, maar SPT heeft wel de verantwoordelijkheid om het vermogen van het fonds op een maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

SPT geeft invulling aan het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) door beleggingen in bedrijven die niet voldoen aan onze MVB-criteria uit te sluiten. Zo belegt SPT niet in ondernemingen die niet voldoen aan de tien principes van United Nations Global Compact. Deze principes hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. SPT belegt ook niet in ondernemingen die zich bezig houden met de productie van controversiële wapens of die betrokken zijn bij de tabaksindustrie. Daarnaast geeft SPT invulling aan het MVB-beleid door uitoefening van het stemrecht.

Meer informatie 

Het MVB-beleid van SPT is vastgelegd in het Investment Policy Statement (dat jaarlijks wordt herzien en aangepast). Op deze website vindt u ook de lijst met ondernemingen die we uitsluiten in onze beleggingen, ons ESG-communicatiebeleid en veelgestelde vragen en antwoorden over MVB.