Nieuws

Stijging dekkingsgraden in juni

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind juni uit op 115,5%. Onze actuele dekkingsgraad steeg in juni met 0,6%-punt naar 120,4%. Dit betekent dat er ongeveer 1,20 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind juni uit op 120,4%, een stijging van 0,6%-punt ten opzichte van de maand ervoor. Sinds begin dit jaar is de actuele dekkingsgraad met 5% gestegen.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind juni uit op 115,5% (mei: 114,6%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen. SPT mag de pensioenen verhogen als op 30 september van een kalenderjaar de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Sinds begin dit jaar is beleidsdekkingsgraad met 4,5% gestegen.

Wat gebeurde er in juni?

In juni daalde de rente licht, terwijl de aandelenbeurzen verder opliepen. Beleggers kregen meer vertrouwen door het verdere herstel van de economie hetgeen resulteerde in positieve rendementen op de financiële markten. Zo lieten de aandelenbeurzen een stijging zien van gemiddeld 3%.

Vanwege de hoge renteafdekking (85%) en een beperkte aandelenportefeuille (20%), is de dekkingsgraad van SPT minder gevoelig voor beweging op de financiële markten. Als gevolg hiervan is het vermogen van het fonds de afgelopen maand iets gestegen, terwijl de pensioenverplichtingen op hetzelfde niveau zijn gebleven. Deze ontwikkelingen zorgden samen voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,6%-punt.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,9-% punt. Dit komt doordat de ‘slechte maanden’ van begin 2020 steeds minder meetellen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.