Nieuws

Beleidsdekkingsgraad september: 111,7%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind september uit op 111,7%. Dit betekent dat ongeveer 1,12 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 111,7% is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind september uit op 110,9%.

Ontwikkelingen derde kwartaal

De rente is in het derde kwartaal fors gedaald, hetgeen slecht nieuws is voor een pensioenfonds. Een lagere rente betekent dat SPT meer geld opzij moet zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dit heeft een negatief effect op de financiële positie. SPT heeft er voor gekozen het renterisico voor een groot gedeelte af te dekken. Dat betekent dat SPT gedeeltelijk beschermd is tegen de forse daling van de rente.

Daarnaast heeft SPT een positief rendement behaald op aandelen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad in het derde kwartaal gedaald van 111,8% naar 110,9%. De beleidsdekkingsgraad is het afgelopen kwartaal gedaald van 112,5% naar 111,7%.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.