Nieuws

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 van SPT is gepubliceerd. Wilt u alleen een samenvatting lezen? Bekijk dan het verkorte jaarverslag.

In het jaarverslag legt het bestuur van SPT verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2020. In het jaarverslag leest u ook het oordeel van het Verantwoordingsorgaan en het oordeel van de Raad van Toezicht.

Verkort jaarverslag

Alle deelnemers van SPT hebben het verkorte jaarverslag per post ontvangen. Wilt u het digitaal nog eens nalezen? Het staat net als het volledige jaarverslag op de documentenpagina van deze website.