Nieuws

Beleidsdekkingsgraad 28 februari: 111,9%

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind februari uit op 111,9%. Dit betekent dat ongeveer 1,12 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 111,9% (januari 111,3%) is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is bepalend of een fonds de pensioenen kan verhogen of moet verlagen. SPT mag de pensioenen verhogen als op 30 september van een kalenderjaar de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%.

De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind februari uit op 117,2%, een stijging van 1,7%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

Ontwikkelingen in februari

In februari steeg de marktrente. Dit is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat daardoor de verplichtingen van SPT op de langere termijn dalen. SPT heeft een relatief defensief beleggingsbeleid met een hoge rentedekking (85%) en een kleinere aandelenportefeuille (20%). Daardoor is de dekkingsgraad minder gevoelig voor bewegingen op de markt. SPT heeft daarom de afgelopen maanden minder geprofiteerd van de stijging van de rente. De aandelenbeurzen zijn sinds begin dit jaar verder opgelopen (AEX +4,2% YTD).

Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad met 1,7%-punt naar 117,2% en steeg beleidsdekkingsgraad licht met 0,6%-punt naar 111,9%.

SPT heeft inmiddels initiatieven in gang gezet richting overheid om een verlaging van de 110% toeslagdrempel te bepleiten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.