Nieuws

Maart: goede maand voor onze dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind maart uit op 112,9%. Dit betekent dat er ongeveer 1,13 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Onze actuele dekkingsgraad steeg in maart van 117,2% naar 118,2%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    Deze stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind maart uit op 118,2%, een stijging van 1,0%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind maart uit op 112,9% (februari: 111,9%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging of verlaging van de pensioenen. SPT mag de pensioenen verhogen als op 30 september van een kalenderjaar de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%.

Ontwikkelingen eerste kwartaal 2021

Het afgelopen kwartaal is de rente fors opgelopen. Een stijging van de rente heeft een positief effect op de dekkingsgraad, aangezien minder geld gereserveerd hoeft te worden voor de toekomstige verplichtingen. SPT heeft een relatief defensief beleggingsbeleid met een hoge renteafdekking (85%) en een kleinere aandelenportefeuille (20%). Daardoor is de dekkingsgraad minder gevoelig voor bewegingen op de financiële markten. SPT heeft daarom de afgelopen maanden minder geprofiteerd van de stijging van de rente en de aandelen. De aandelenbeurzen zijn sinds begin dit jaar fors opgelopen, zo is de AEX dit jaar met 12% gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad het afgelopen kwartaal gestegen met 2,7%-punt.

SPT heeft inmiddels initiatieven in gang gezet richting overheid om een verlaging van de 110% toeslagdrempel te bepleiten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.