Nieuws

(Her)benoemingen in bestuur, Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht

In de jaarlijkse vergaderingen van SPT en de BPVT zijn vier personen (her)benoemd voor het bestuur van SPT en het Verantwoordingsorgaan (VO). Op voordracht van het VO heeft het bestuur een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd.

Nieuw bestuurslid: Conchita Mulder-Volkers

In de Algemene Ledenvergadering van de BPVT op 22 juni is Conchita Mulder-Volkers benoemd tot nieuw bestuurslid van SPT per 1 juli 2021. Op een later moment zal Conchita zich uitgebreider voorstellen.

Herbenoeming: Meilof Snijder

Meilof Snijder is in de Algemene Ledenvergadering van de BPVT herbenoemd tot bestuurslid van SPT.

Twee nieuwe leden VO

In de Algemene Vergadering van Deelnemers van SPT zijn twee nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan benoemd: Wilma van Beers en Mees van de Lagemaat. Per 1 juli 2021  volgen zij Bert Brink en Gerard Vermeulen op.

Nieuw lid RvT: Lenneke Roodenburg

Op voordracht van het Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur mevrouw Lenneke Roodenburg per 1 juli 2021 benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Lenneke Roodenburg is directeur van het bestuursbureau Pensioenfonds Achmea. Zij is actuaris en zij heeft ruime ervaring in de pensioenwereld. Lenneke brengt expertise in op de verschillende relevante vakgebieden, in het bijzonder op het vakgebied Risicomanagement. De Raad van Toezicht en het bestuur zien uit naar een constructieve en plezierige samenwerking.

Tot slot

De (her)benoemingen van het bestuur en het VO gelden voor een periode van drie jaar. Voor een lid van de RvT is de zittingstermijn vier jaar. Het bestuur is verheugd met deze (her)benoemingen en wenst de nieuwe leden veel succes in hun nieuwe functie.