Nieuws

Gepensioneerden: uw UPO staat voor u klaar

Krijgt u pensioen van ons fonds? Uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat voor u klaar in Mijn SPT. Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van uw pensioen bij SPT. U ziet het pensioen voor uzelf, maar ook het pensioen dat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt.

Digitaal of per post

Krijgt u uw pensioeninformatie digitaal? Dan kreeg u op dinsdag 14 maart een e-mail dat uw Pensioenoverzicht voor u klaar staat in Mijn SPT. Krijgt u uw pensioeninformatie per post? Dan ontvangt u uw Pensioenoverzicht op vrijdag 17 maart op de mat. Wilt u uw keuze voor papieren of digitale communicatie wijzigen? Dat kan ook in Mijn SPT.

Wat kunt u doen?

Uw UPO is gebaseerd op de gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Bekijk of uw gegevens kloppen. Bekijk ook hoeveel pensioen er is voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Hebt u gegevens nodig voor uw belastingaangifte?

Kijk dan op uw jaaropgave. Die hebt u in januari ontvangen. U vindt deze documenten ook in Mijn SPT, uw persoonlijke online omgeving bij SPT.

Krijgt u in de toekomst pensioen van SPT?

Dan ontvangt u één keer per vijf jaar uw UPO. De andere vier jaar publiceren wij uw UPO in Mijn SPT. Dan doen we in het najaar, uiterlijk op 31 december 2022.