Nieuws

Dekkingsgraad in januari met 0,4%-punt omhoog

In januari steeg de actuele dekkingsgraad van SPT met 0,4%-punt van 124,1% naar 124,5%. De beleidsdekkingsgraad steeg ook licht met 0,2%-punt van 124,0% naar 124,2%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsraad van het fonds kwam eind januari uit op 124,5%. Dat is een stijging van 0,4%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind januari uit op 124,2% (december: 124,0%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in januari?

In januari daalde de rente. Dat is nadelig, want door een daling van de rente hebben we meer geld in kas nodig om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De financiële markten ontwikkelden zich daarentegen in januari voorspoedig, met een gemiddelde stijging van 7% (MSCI World). Dat had een positief effect op onze beleggingen.

Het positieve effect van de beleggingen heft het negatieve effect van de rente op. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad met 0,4%-punt. De beleidsdekkingsgraad steeg licht met 0,2%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.