Nieuws

Dekkingsgraad in februari met 1,1%-punt omhoog

In februari steeg de actuele dekkingsgraad van SPT met 1,1%-punt van 124,5% naar 125,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg ook licht met 0,3%-punt van 124,2% naar 124,5%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsraad van het fonds kwam eind februari uit op 125,6%. Dat is een stijging van 1,1%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind februari uit op 124,5% (januari: 124,2%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in februari?

In februari steeg de rente. Dat is positief want als de rente stijgt, hoeven we minder geld in kas te hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. De financiële markten ontwikkelden zich eveneens positief. Deze ontwikkelingen zorgden samen voor een stijging van onze actuele dekkingsgraad met 1,1%-punt. De beleidsdekkingsgraad steeg licht met 0,3%-punt.

 


Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.