Nieuws

April: beleidsdekkingsgraad stijgt met 0,3%-punt

In april bleef de actuele dekkingsgraad van SPT stabiel op 123,7%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,3% omhoog van 121,4% naar 121,7%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam eind april uit op 123,7%, dat wil zeggen op hetzelfde niveau als eind maart.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind april uit op 121,7% (maart: 121,4%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in april

In de maand april is de rente verder opgelopen, hetgeen in het algemeen gunstig is voor pensioenfondsen. SPT profiteert echter minder van de stijging van rente, omdat 85% van het renterisico dat SPT loopt, is afgedekt. De aandelenbeurzen lieten de afgelopen maand een forse daling zien. Zo is de Amerikaanse beurs met bijna 9% gedaald.

Per saldo zorgden deze ontwikkelingen voor een stabilisatie van onze actuele dekkingsgraad op 123,7%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,3%, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.