Nieuws

Maart: goede maand voor onze dekkingsgraden

In maart steeg de actuele dekkingsgraad van SPT met 1,9% naar 123,7%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,5% omhoog van 120,9% naar 121,4%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam eind maart uit op 123,7%. Dat is een stijging van 1,9%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind maart uit op 121,4% (februari: 120,9%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in maart?

De stijging van de actuele dekkingsgraad kwam met name door de stijging van de rente. De rente is het afgelopen kwartaal met bijna 1,0% gestegen als gevolg van de oplopende inflatie. SPT profiteert minder van de stijging van rente, omdat 85% van het renterisico dat SPT loopt, is afgedekt.

De aandelenbeurzen hebben zich de afgelopen maand enigszins hersteld van de Oekraïne crisis, met name de Amerikaanse beurs. Sinds begin dit jaar staan de aandelen nog steeds op verlies met een daling van -9% voor de AEX en -5% voor de S&P.

Per saldo zorgden deze ontwikkelingen voor een stijging van onze actuele dekkingsgraad met 1,9%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,5%, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.