Nieuws

Beleidsdekkingsgraad december: 111,9%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind december uit op 111,9%. Dit betekent dat ongeveer 1,12 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 111,9% (november 111,6%)  is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind december uit op 113,3% (november 112,6%). Vergeleken met december 2018 is de actuele dekkingsgraad gestegen met 3,2%.

Ontwikkelingen in december

De rente waarmee SPT zijn financiële positie moet berekenen, is in december licht gestegen. Een hogere rente betekent dat SPT op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. SPT heeft ervoor gekozen het renterisico voor een groot gedeelte af te dekken in geval van een rentedaling. Dat betekent dat SPT in 2019 goed beschermd is geweest tegen de rentedaling. Echter, bij een rentestijging profiteert SPT minder van deze stijging.

Daarnaast zijn de aandelenmarkten in december met ongeveer 2% gestegen. Aangezien SPT een deel van het vermogen (circa 20%) in aandelen belegt profiteert SPT eveneens van deze stijging.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is de actuele dekkingsgraad van het fonds met 0,7% gestegen. Ook de beleidsdekkingsgraad laat weer een stijging zien, deze ging in december 0,3%-punt omhoog.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.