Nieuws

Beleidsdekkingsgraad april: 110,9%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind april uit op 110,9% Dit betekent dat ongeveer 1,11 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 110,9% (maart 111,3%)  is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind april uit op 108,8% (maart 106,6%).

Ontwikkelingen in april

Na een aantal maanden waarin forse verliezen werden geleden op de financiële markten door het coronavirus, ging het in april weer beter met de aandelenkoersen. Het vermogen van SPT steeg en dat is gunstig voor de actuele, maandelijkse dekkingsgraad. Dit positieve effect werd echter gedeeltelijk teniet gedaan doordat de rente daalde in april. Een lage rente is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Dan moeten we meer geld opzij leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.