Nieuws

Algemene Vergadering van Deelnemers uitgesteld

De geplande Algemene Vergadering van Deelnemers (AVD) op 23 juni 2020 wordt uitgesteld. Het bestuur van SPT acht het gezondheidsrisico voor deelnemers om samen te komen te groot. De meest recente overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 ondersteunen dit besluit. Ook de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandarts-specialisten (BPVT) gaat niet door op 23 juni.

Op dit moment gaan wij uit van een nieuw te beleggen AVD en ALV in oktober van dit jaar. In overleg met de BPVT stellen we een datum vast waarop beide vergaderingen kunnen plaatsvinden.

Juni: verkort jaarverslag 2019 op de mat en op de website

U ontvangt in juni zoals gebruikelijk het verkort jaarverslag over 2019. Dit verkort jaarverslag en de volledige versie ervan staan dan ook op onze website. Zo kunt u zich toch, ondanks het uitstel van de vergadering, volledig informeren over de gang van zaken bij SPT in 2019.