Nieuws

Dekkingsgraad daalt met 0,6%-punt in december

In december daalde de actuele dekkingsgraad van SPT met 0,6%-punt van 125,4% naar 124,8%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,1%-punt van 126,5% naar 126,6%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsraad van het fonds kwam eind december uit op 124,8%. Dat is een daling van 0,6%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind december uit op 126,6% (november: 126,5%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in december?

In december daalde de rente. Dat is ongunstig want door een daling van de rente nemen de verplichtingen van SPT toe. SPT moet dan meer geld in kas hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.
Door positieve ontwikkelingen op aandelenmarkt, nam het vermogen van SPT daarentegen wel toe. Het effect hiervan was echter niet groot genoeg om de gevolgen van het dalen van de rente op te vangen.

Deze ontwikkelingen zorgden samen voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,6%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.