Nieuws

Dekkingsgraad in juni met 1,5%-punt omhoog

In juni steeg de actuele dekkingsgraad van SPT met 1,5%-punt van 126,1% naar 127,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg ook licht met 0,3%-punt van 125,1% naar 125,4%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam eind juni uit op 127,6%. Dat is een stijging van 1,5%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind juni uit op 125,4% (mei: 125,1%). Een besluit tot eventuele verhoging van de pensioenen is o.a. gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van SPT.

Wat gebeurde er in juni?

In juni daalde de rente licht. Dat is nadelig, want als de rente daalt moet SPT meer geld in kas hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. De financiële markten ontwikkelden zich daarentegen positief; het vermogen nam toe. Het effect van de positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkt was groot genoeg om de daling van de rente op te vangen. Daarom steeg de actuele dekkingsgraad met 1,5%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.