Nieuws

Onze klantenservice is er voor u

Op onze website leest u veel over uw pensioen en ons fonds. In ‘Mijn SPT' ziet u het pensioen dat u bij ons hebt. Komt u er zelf niet uit? Onze klantenservice staat voor u klaar.

Zo kunt u contact opnemen over:

  • het samen bekijken of het doorlopen van de stappen in Mijn SPT en de Pensioenplanner
  • vragen over de informatie op onze website
  • vragen over een brief of informatie die u van ons hebt ontvangen

Bellen, mailen, schrijven met onze klantenservice

U kunt onze klantenservice op verschillende manieren bereiken. Op onze contactpagina ziet u onze contactgegevens en openingstijden staan.

Houd uw gegevens bij de hand

Neemt u contact met ons op? Dan weten wij ook graag wie u bent. Houd daarom de volgende gegevens bij de hand:

  • naam
  • geboortedatum
  • klantnummer bij ons fonds. Deze staat op brieven die wij u sturen en vindt u ook als u inlogt in ‘Mijn SPT’ bij Menu – Mijn gegevens
  • Dit nummer staat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Op sommige vragen hebben we nog geen antwoord

Keuzemogelijkheid bij pensionering ‘Bedrag ineens’ nog niet helder

We merken dat we vragen krijgen over ‘Bedrag ineens’. Of u deze keuzemogelijkheid hebt bij het ingaan van uw pensioen is nog niet duidelijk. Het kabinet moet de aanpassing van de regels bij deze keuzemogelijkheid namelijk nog behandelen. De uitkomst van die behandeling bepaalt of de keuzemogelijkheid er komt en wanneer. Hij kan op zijn vroegst ingaan op 1 juli 2024. We kunnen hier dan ook nog geen concrete antwoorden op geven.

Pensioenkapitaal berekenen binnen nieuw pensioenstelsel

Het is voor ons nog niet mogelijk om een berekening te maken van uw pensioenkapitaal in het nieuwe pensioenstelsel. Dit kunnen we pas doen als we weten hoe uw de toekomst van SPT eruit komt te zien. SPT heeft een werkgroep opgericht die de toekomstscenario’s voor ons fonds gaat onderzoeken. Zodra we meer weten, informeren we u hierover.