Nieuws

Dekkingsgraad in juli met 1,1%-punt gestegen

In juli steeg de actuele dekkingsgraad van SPT met 1,1%-punt van 127,6% naar 128,7%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,5%-punt van 125,4% naar 125,9%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsraad van het fonds kwam eind juli uit op 128,7%. Dat is een stijging van 1,1%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind juli uit op 125,9% (juni: 125,4%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in juli?

In juli steeg de rente licht. Dat is gunstig want als de rente stijgt, hoeft SPT minder geld in kas hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Verder lieten de financiële markten een positieve ontwikkeling zien, met een stijging van de MSCI wereld index met ruim 3%. Als gevolg van deze ontwikkelingen steeg de actuele dekkingsgraad met 1,1%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.