Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari: 120,9%

In februari steeg de actuele dekkingsgraad van SPT met 0,5% naar 121,8%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,4% omhoog van 120,5% naar 120,9%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam eind februari uit op 121,8%. Dat is een stijging van 0,5%-punt ten opzichte van de maand ervoor.
  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind februari uit op 120,9% (januari: 120,5%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in februari?

In februari kregen we te maken met slecht wereldnieuws. De oorlog in Oekraïne en de hiermee samenhangende sancties tegen Rusland, hebben grote invloed op de financiële markten. De aandelenmarkten daalden. Ook onze beleggingen deden het (mede hierdoor) minder goed. Hierdoor nam ons vermogen iets af. SPT heeft overigens geen directe beleggingen in Rusland en Oekraïne, maar is natuurlijk wel gevoelig voor de algemeen beursontwikkelingen.

Als gevolg van de Oekraïne crisis is de rente in februari fors is opgelopen, waardoor de verplichtingen zijn gedaald.

Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een stijging van onze actuele dekkingsgraad met 0,5%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,4%, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.