Nieuws

SPT verhoogt uw pensioen met 0,16%

U ontvangt nu of in de toekomst pensioen van SPT. Het bestuur van SPT heeft besloten uw (opgebouwde) pensioen per 1 januari 2021 met 0,16% te verhogen. En dat is positief, zeker in het licht van de economische en financiële impact van de coronacrisis.

Waarom deze verhoging?

Veel pensioenfondsen zijn sinds maart 2020 hard geraakt door de dalende aandelenkoersen en de lage rente. Door een behoudend beleggingsbeleid heeft SPT relatief weinig negatieve gevolgen van de dalende rente ervaren. Daardoor is ons fonds minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markten en is onze beleidsdekkingsgraad sinds maart met slechts 0,44%-punt gedaald.

Voor een toeslag op uw pensioen moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 110%. Op 30 september 2020 was deze dekkingsgraad 110,86%. Daarom kunnen wij uw pensioen vanaf 1 januari 2021 met 0,16% verhogen. Hierover krijgt u ook nog persoonlijk bericht.

Meer weten over onze financiële situatie?

Bekijk dan onze dekkingsgraad en ons beleggingsbeleid.