Nieuws

Beleidsdekkingsgraad oktober: 110,8%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind oktober uit op 110,8%. Dit betekent dat ongeveer 1,11 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 110,8% (september 110,9%) is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind oktober uit op 110,8% (september 111,5%).

Ontwikkelingen in oktober

De rente daalde gedurende de maand oktober. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook het vermogen van ons pensioenfonds daalde, doordat de beleggingen vooral in de tweede helft van oktober minder waard werden. Beide ontwikkelingen hebben een negatief effect op onze financiële positie.

De effecten van de nieuwe sterftetabellen van het actuarieel genootschap zijn nog niet meegenomen in dit overzicht. De verwachting is dat de nieuwe tabellen een positief effect zullen hebben op de dekkingsgraad. Per 31 december worden deze cijfers verwerkt in de pensioenverplichtingen van SPT.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.