Nieuws

Beleidsdekkingsgraad november: 110,9%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind november uit op 110,9%. Dit betekent dat ongeveer 1,11 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 110,9% (oktober 110,8%) is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind november uit op 113,6% (september 110,8%).

Ontwikkelingen in november

De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen, steeg licht in november. Dat is goed nieuws voor onze dekkingsgraad. Hierdoor moet ons fonds namelijk minder geld opzij zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast stegen de beurskoersen fors na positief nieuws over coronavaccins. Beide positieve effecten zijn terug te zien in de stijging van de actuele dekkingsgraad met 2,8%-punt.

De effecten van de nieuwe sterftetabellen van het actuarieel genootschap zijn nog niet meegenomen in dit overzicht. De verwachting is dat de nieuwe tabellen een positief effect zullen hebben op de dekkingsgraad. Per 31 december worden deze cijfers verwerkt in de pensioenverplichtingen van SPT.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.