Nieuws

Beleidsdekkingsgraad mei: 110,8%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind mei uit op 110,8% Dit betekent dat ongeveer 1,11 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 110,8% (april 110,9%)  is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind mei uit op 109,8% (april 108,8%).

Ontwikkelingen in mei

In mei profiteerde SPT van goede aandelenrendementen. Daarnaast steeg de rente licht, dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat SPT op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dit heeft een positief effect op onze financiële positie. Per saldo is de actuele dekkingsgraad van SPT de afgelopen maand met 1%punt gestegen.

Bij de huidige stand van zaken zijn er geen directe gevolgen voor uw pensioen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.